Sans prejudice

De term "sans prejudice" wordt in de juridische context gebruikt bij schikkingsvoorstellen. Een dergelijk schikkingsvoorstel houdt in dat aan het voorstel op een later moment geen rechten kunnen worden ontleend. Het voorstel wordt in zeker opzicht vrijblijvend gedaan en geeft de aanbieder het recht om op het voorstel terug te kunnen komen: degene die het aanbod doet, is pas aan het voorstel gebonden indien het wordt geaccepteerd. Een schikkingsvoorstel in dergelijke zin duidt ook wel op onverplichte betaling, dat wil zeggen dat de betaling zonder rechtsgrond heeft plaatsgevonden.

Een schikkingsvoorstel "sans prejudice" is met name relevant wanneer een partij tegemoet wenst te komen aan een schadeclaim, zonder overigens aansprakelijkheid te erkennen.

Wetsartikel
Synoniemen Onverplichte betaling