Aanbod en aanvaarding

Aanbod en aanvaarding zijn de twee essentialia voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Zowel een aanbod als een aanvaarding zijn rechtshandelingen. Een rechtshandeling is een op rechtsgevolg gerichte wil, die zich door middel van een verklaring heeft geopenbaard.

Als de wederpartij een aanbod aanvaard, dan komt tussen partijen een overeenkomst tot stand. Voorwaarde is dat de aanvaarding aansluit bij het concreet gedane aanbod.

Als de aanvaarding op lichte punten afwijkt van het concrete aanbod, dan zal de overeenkomst tot stand komen onder voorwaarden van de aanvaarding, tenzij de aanbieder bezwaar maakt. Indien er sprake is van een aanvaarding die op niet-ondergeschikte punten afwijkt van het concreet gedane aanbod, dan heeft de aanvaarding te gelden als een nieuw aanbod. Degene die het concreet gedane aanbod gedaan heeft, kan vooralsnog de aanvaarding accepteren.

Wetsartikel Art. 6:217 BW
Synoniemen