Maatmanloon

Het maatmanloon is een methode om de mate van arbeidsongeschiktheid van een persoon te berekenen. Hierbij wordt uitgegaan van het verdiencapaciteit dat een persoon zou hebben verdiend indien diegene niet ziek was geworden. Hierbij wordt uitgegaan van het maatmanloon: dit is een fictief persoon die hetzelfde werk deed. Werkte iemand bijvoorbeeld als accountant, dan is het maatmanloon het salaris dat bij de functie van accountant hoort. De verdiencapaciteit is in dat geval gelijk aan het maatmanloon.

Ook wordt bij het maatmanloon wel uitgegaan van het sociaal verzekeringsloon. Daarnaast is de urenomvang in de maatgevende functie van belang. Deze beiden worden berekend over de referteperiode.

Wetsartikel Art. 1 WIA
Synoniemen maatman