Bijzondere overeenkomst

Bijzondere overeenkomsten zijn overeenkomsten die specifiek in de wet geregeld zijn. Denk hierbij onder meer aan bemiddelingsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht.

De wetgever vond het belangrijk dat deze specifieke overeenkomsten een eigen regeling kregen in boek 7 BW. In veel gevallen wordt door de specifieke regeling afgeweken van de meer algemene regeling. Een voorbeeld: normaal gesproken heeft een partij op grond van art. 6:265 BW alleen de mogelijkheid om een overeenkomst te ontbinden als een partij wanprestatie heeft gepleegd en in verzuim is. Bij een consumentenkoop behoeft de koper de verkoper, in geval van non-conformiteit, de verkoper niet eerst in gebreke te stellen (art. 7:22 BW). Hier wordt dus afgeweken van de meer algemene regeling in het verbintenissenrecht.

Wetsartikel 7:1 e.v. BW
Synoniemen