Contractsovername

Bij een contractsovername wordt een contract door een een derde partij het contract overgenomen. De huidige contracthouder en de contractspartij dienen hier wel schriftelijk mee akkoord gaan. Bij bepaalde contractovernames, zoals een overname van een huurcontract, zijn er extra regels waar de betrokkenen zich aan moeten houden, om de rechten van alle partijen te waarborgen. De vorm van een overname is vrij, maar het is uiteraard goed om dit schriftelijk te laten gebeuren, om eventuele latere (bewijs)problemen te voorkomen.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen