Conformiteit

Conformiteit is een begrip uit het consumentenrecht. Het houdt in dat een gekochte zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Is daar geen sprake van, dan is de zaak non-conform. Conformiteit betekent dan ook ‘in overeenstemming zijn met’. De verwachtingen die een koper mag hebben, hangen af van de gesloten overeenkomst, maar ook van de betreffende zaak en de omstandigheden van de situatie. Conformiteit is een vorm van wettelijke garantie. Indien er geen sprake is van conformiteit, moet de verkoper een passende oplossing aanbieden voor het probleem, vaak in de vorm van een terugbetaling van de koopsom, reparatie of vervanging van het ondeugdelijk product.

Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien de consument bepaalde verwachtingen mocht hebben uit hoofde van de overeenkomst. Ook mededelingen van de verkoper dragen hier aan bij. Een nieuwe wasmachine zal bijvoorbeeld worden verondersteld non-conform te zijn indien hij al na drie maanden defect gaat. De consument kan dan aanspraak maken op garantie. Ingeval van non-conformiteit heeft de consument bovendien een aantal aanvullende rechten.

Wetsartikel Art. 7:17 BW
Synoniemen