Brengschuld

Een brengschuld is een schuld die de schuldenaar dient te voldoen ten woonplaats van de schuldeiser. 

De wet regelt in welke gevallen er sprake is van een haal- of brengschuld. Als hoofdregel geldt dat alle verbintenissen tot betaling van een geldsom brengschulden zijn. Indien de schuldenaar in gebreke blijft met de betaling van de openstaande schuld, kan de schuldeiser een aantal incassomaatregelen treffen. Dit zijn onder meer: aanmaningen, een incassotraject en beslaglegging. Een brengschuld verschilt hierin niet van een reguliere schuld.

Wetsartikel
Synoniemen