BBIE

Het BBIE (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) is de officiële instantie binnen de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) en Caribisch Nederland dat zorg draagt voor de registratie van merken, modellen, tekeningen. Het register van het BBIE telt meer dan 500.000 merkregistraties en is het officiële merkenregister voor de Benelux. Een merk kan online gedeponeerd worden bij de BBIE. Na goedkeuring door de BBIE en het voldoen van een betaling wordt de merknaam of het intellectueel eigendom officieel geregistreerd in de hele Benelux.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom