Bewarend beslag

Bewarend beslag wordt ook wel conservatoir beslag genoemd. Bewarend beslag kan worden gelegd wanneer een schuldenaar een openstaande vordering niet nakomt. Het leggen van beslag heeft tot gevolg dat de schuldenaar niet meer over zijn eigen goederen kan beschikken. Beslag wordt gelegd door een deurwaarder en kan betrekking hebben op geld (een beslag op de bankrekening), goederen (bijvoorbeeld de inboedel of auto) en onroerend goederen.

Bij bewarend beslag mag de schuldenaar de goederen wel houden, maar niet verkopen of weggeven. Bewarend beslag wordt vaak alleen gelegd wanneer de schuldeiser gegronde redenen heeft dat de schuldenaar aan hem toebehorende goederen zal wegsluizen of onttrekken aan het beslag.

Categorie Incasso, Procesrecht
Wetsartikel Art. 700 Rv
Synoniemen Conservatoir beslag, executoriaal beslag