Zuivering

Zuivering houdt in dat een gedaagde partij alsnog in een gerechtelijke procedure verschijnt, eerst nadat hem verstek werd verleend. Hierdoor heeft hij de mogelijkheid alsnog in de procedure verweer te voeren. Verstek kan worden verleend indien de partij het griffiegeld niet of niet tijdig heeft voldaan. Daarnaast kan tegen hem verstek worden verleend indien hij op de dag van de zitting geen advocaat stelt of niet zelf ter zitting verschijnt.

Als de partij ook nadien niet verschijnt of het verstek niet zuivert, zal de rechter een verstekvonnis wijzen. Vóór het wijzen van het verstekvonnis heeft de gedaagde partij echter de mogelijkheid om zich alsnog bij de rechtbank te melden en/of het griffiegeld te voldoen. In dat geval zal de  procedure worden voortgezet als een procedure op tegenspraak.

Na wijzing van het verstekvonnis kan de gedaagde alleen nog in verzet komen. Dat kan hij doen door middel van een verzetdagvaarding. 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen