Sommatie

Een sommatie (ook wel: exploot) is een proces-verbaal waarmee de deurwaarder zijn ambtshandeling verricht. Dit kan onder meer zijn: het leggen van beslag, maar ook het betekenen van een dagvaarding of een ander processtuk.

De term sommatie wordt in het dagelijks taalgebruik ook gehanteerd in verband met een aanmaning, echter ziet de betekenis juridisch gezien op de ambtshandeling van de deurwaarder.

Indien een partij niet aan de ambtshandeling van de deurwaarder gehoor geeft, kunnen meestal rechtsmaatregelen worden ingezet, zoals het inzetten van conservatoire maatregelen.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen sommatiebrief