Memorie van grieven

Een schriftelijk document dat een advocaat gebruikt bij het instellen van hoger beroep in een dagvaardingsprocedure. In de memorie van grieven geeft de advocaat namens zijn cliënt weer op welke punten hij het oneens is met het vonnis van de rechtbank.

De wederpartij krijgt vervolgens de mogelijkheid te reageren op de memorie van grieven door het indienen van een memorie van antwoord. In de regel verloopt de procedure bij het Hof (in hoger beroep) schriftelijk: slechts bij uitzondering krijgen partijen de mogelijkheid - indien daarom wordt verzocht - de gelegenheid hun standpunten mondeling toe te lichten. Na de memorie van grieven en memorie van antwoord volgt doorgaans het arrest van het hof.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Grieven