Grieven

De bezwaren van een procespartij (civiel recht) tegen de beslissingen vervat in een vonnis of beschikking van de rechtbank.

De partij die hoger beroep instelt tegen de uitspraak van de rechtbank, kan dit doen door middel van een memorie van grieven. Daarin geeft hij weer op welke punten hij het niet eens is met de beslissingen van de rechtbank. De wederpartij kan door middel van het indienen van een memorie van antwoord zijn reactie hierop geven.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Memorie van grieven