Arrest

De uitspraak van een gerechtshof of van de Hoge Raad. De wet maakt onderscheid tussen tussenarresten en eindarresten.

In verzoekschriftprocedures wordt -ook in hoger beroep en cassatie- gesproken van een beschikking. Uitspraken in procedures die worden ingeleid bij dagvaarding wordt in hoger beroep en cassatie worden arresten genoemd.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen