Memorie van antwoord

De schriftelijke reactie van de geïntimeerde (gedaagde in hoger beroep) op de memorie van grieven. 

In de memorie van grieven geeft de appellant (eiser in hoger beroep) aan op welke punten hij het niet eens is met het vonnis van de rechtbank (ook wel: grieven). De geïntimeerde wordt in de gelegenheid gesteld zijn reactie te geven op de standpunten van de appellant en, waar nodig, te weerleggen door middel van een memorie van antwoord.

Bij een verzoekschriftprocedure moet de partij die in hoger beroep gaat direct de grieven aanvoeren in het appelschrift. Bij een dagvaardingsprocedure kan dat op een later moment bij een akte van grieven.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen