Dwangsom

Door een partij kan worden verzocht om in een gerechtelijke procedure de wederpartij te veroordelen om een dwangsom te betalen om zo het risico uit te sluiten dat de wederpartij bij een veroordeling het vonnis niet nakomt.

Als de rechter de partij veroordeelt en daarbij bepaalt dat de partij in een dergelijk geval een dwangsom zal verbeuren, kan de andere partij afdwingen dat de veroordeelde het vonnis nakomt. Een dwangsom kan worden verzocht voor een dagdeel of per tijdseenheid. Een dwangsom kan alleen niet door de rechter worden opgelegd ingeval de hoofdvordering strekt tot betaling van een geldsom.

Andere methodes om de veroordeelde partij te dwingen het vonnis na te komen zijn beslaglegging en lijfsdwang. 

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 611a Rv
Synoniemen