Dwangsom

Betekenis & definitie

Ter prikkel tot nakoming van een uitspraak kan een partij verzoeken om een zogenoemde dwangsomveroordeling. Op deze manier heeft de in het gelijk gestelde partij de waarborg dat de wederpartij bij een veroordeling het vonnis nakomt.

Dwangsom als prikkel voor nakoming

Als de rechter de partij veroordeelt en daarbij bepaalt dat de partij in een dergelijk geval een dwangsom zal verbeuren, kan de andere partij afdwingen dat de veroordeelde het vonnis nakomt. Een dwangsom kan worden verzocht voor een dagdeel of per tijdseenheid. Een dwangsom kan alleen niet door de rechter worden opgelegd ingeval de hoofdvordering strekt tot betaling van een geldsom. De rechtbank heeft de bevoegdheid om een dwangsom ambtshalve op te leggen. Een partij mag zelf de hoogte van de dwangsom bepalen, maar de rechtbank kan deze matigen.

Andere methodes om een veroordeelde partij te dwingen het vonnis na te komen zijn beslaglegging en lijfsdwang. 

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 611a Rv
Synoniemen