Conservatoir beslag

Conservatoir (ook wel: bewarend beslag) kan door een schuldeiser worden gelegd op goederen van de schuldenaar wanneer deze laatste de betaling van een openstaande vordering niet voldoet. Door het beslag kan de schuldenaar niet meer over de goederen beschikken. Beslag wordt gelegd door een deurwaarder en kan betrekking hebben op geld (een beslag op de bankrekening), goederen (bijvoorbeeld de inboedel of auto) en onroerend goederen. Bij bewarend beslag mag de schuldenaar de goederen wel houden, maar niet verkopen of weggeven. Bewarend beslag is een methode om te voorkomen dat de schuldenaar goederen zal verkopen, weggeven of op een andere manier zal onttrekken aan het beslag zodat hij op een later moment verhaal kan halen.

Categorie Incasso, Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen