Eenzijdige beëindiging

Een eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst houdt in dat de werkgever, ofwel de werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt. Dit heet ook wel ontslag. Voor de werkgever gelden strengere eisen aan de opzegging van de arbeidsovereenkomst dan voor de werknemer. Zo gelden er voor de werkgever een aantal opzegverboden die wettelijk zijn vastgelegd. De werkgever mag het contract met de werknemer alleen opzeggen indien hij toestemming heeft van het UWV.

Bij een contract voor bepaalde tijd kan een arbeidsovereenkomst alleen worden opgezegd indien partijen een tussentijds opzegbeding zijn overeengekomen. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Hoofdregel is dat partijen de volledige duur van de arbeidsovereenkomst moeten nakomen. Als de werkgever na de afloop van het contract voor bepaalde tijd niet verlengd, zal er geen sprake zijn van een opzegtermijn. 

 

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen Opzegging arbeidsovereenkomst