Conclusie van repliek

De reactie van de eisende partij op de conclusie van antwoord. 

Een civiel proces wordt ingeleid door middel van een dagvaarding. Daarop heeft de gedaagde partij vervolgens de mogelijkheid om te reageren door middel van een conclusie van antwoord. Daarna heeft eiser de mogelijkheid te reageren door middel van een conclusie van repliek, en tot slot volgt de conclusie van dupliek. 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen