Ongedaanmakingsverbintenis

De verplichting van partijen om de gevolgen van een reeds ontbonden overeenkomst zoveel mogelijk ongedaan te maken. Als een koopovereenkomst ontbonden wordt, heeft de verkoper de verplichting de koopprijs terug te betalen. Aan de andere kant heeft de koper de plicht de gekochte zaak terug te leveren.

In sommige gevallen is ongedaanmaking niet meer mogelijk, bijvoorbeeld omdat de zaak niet meer bestaat. In dat geval is de partij verplicht een vervangende vergoeding te betalen.

Ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan alleen bij de ontbinding van een overeenkomst. Bij de vernietiging van een overeenkomst dienen de gevolgen ook ongedaan te worden gemaakt, echter wordt bij een vernietiging de overeenkomst geacht nooit te hebben bestaan en ontstaan dan ook geen nieuwe (ongedaanmakings)verbintenissen. Bij een vernietiging van de koopovereenkomst kan de verkoper enerzijds de zaak revindiceren als zijn eigendom, en heeft de koper de mogelijkheid het reeds betaalde bedrag als onverschuldigd betaald terug te vorderen.

Wetsartikel Art. 6:271 BW
Synoniemen Ongedaanmaking, ongedaanmakingsverplichting