Conclusie van dupliek

De reactie van de gedaagde partij op de conclusie van repliek.

In een civiel proces geldt het beginsel van hoor en wederhoor. Dit houdt in dat een proces wordt ingeleid bij dagvaarding, waarna de gedaagde partij de gelegenheid heeft om te reageren met een conclusie van antwoord. Daarop heeft de eiser vervolgens de mogelijkheid om te reageren door middel van een conclusie van repliek, en tot slot de conclusie van dupliek.

Een conclusie van repliek en dupliek zijn alleen aan de orde indien de rechter heeft beslist dat partijen in een schriftelijke ronde mogen reageren op elkaars stellingen.

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen