Concurrentieverbod

Het verbod van een werknemer om na beëindiging van het dienstverband gedurende een bepaalde periode werkzaam te zijn in concurrerende functies of voor concurrenten van de werkgever. Het verbod is alleen geldig bij de beëindiging van het dienstverband indien er sprake is van een concurrentiebeding. 

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 7:653 BW
Synoniemen Concurrentiebeding