Civiele gijzeling

Een dwangmiddel om te bewerkstelligen dat een partij voldoet aan hetgeen hij bij vonnis is veroordeeld. Civiele gijzeling wordt ook wel lijfsdwang genoemd. Bij civiele gijzeling wordt de partij -doorgaans de schuldenaar- opgenomen in een huis van bewaring totdat hij zijn verplichtingen uit het vonnis nakomt.

De schuldeiser kan bij de rechter verzoeken om in het vonnis de tenuitvoerlegging van lijfsdwang toe te staan. Dit verzoek zal alleen worden toegewezen indien voldaan is aan bepaalde - zeer restrictieve - voorwaarden. Civiele gijzeling kan bovendien alleen worden toegepast indien andere dwangmiddelen geen oplossing hebben geboden.

Civiele gijzeling is niet mogelijk indien het een vonnis betreft waarbij de schuldenaar wordt veroordeeld tot betaling van een geldsom. In dergelijke gevallen kan de schuldeiser de rechter verzoeken om het middel van dwangsom toe te passen.

 

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 173 Rv
Synoniemen Lijfsdwang