Cassatieprocedure

Het laatste rechtsmiddel dat kan worden ingesteld in een strafrechtelijke of civiele procedure. Cassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden.

In tegenstelling tot de rechtbank en het gerechtshof, is de Hoge Raad geen feitenrechter. Dat betekent dat de Hoge Raad alleen toetst of de lagere rechters het recht juist hebben toegepast. Ook wordt nagegaan of een uitspraak deugdelijk en juist is gemotiveerd. Daar de Hoge Raad een zaak niet inhoudelijk opnieuw beoordeeld, heeft dat tot gevolg dat vele zaken na afloop van de hoger beroepsprocedure niet in aanmerking komen voor het instellen van cassatie.

Doorgaans neemt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad een conclusie over de procedure in cassatie. Dit is een advies. Meestal wordt deze conclusie overgenomen, maar zij kan ook van de conclusie afwijken.

Niet elke advocaat in Nederland is bevoegd om namens een cliënt cassatie in te stellen bij de Hoge Raad: slechts bepaalde advocaten, die zijn aangesloten bij de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) of de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA) zijn daartoe in staat.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Cassatie