Bodemprocedure

Een bodemprocedure is de gerechtelijke procedure waarin een juridisch geschil definitief wordt beslist. De bodemprocedure wordt vaak gebruik binnen de context van het kort geding, waarbij een voorlopige voorziening wordt gevraagd.

Tegen een uitspraak van de rechtbank in de bodemprocedure staat hoger beroep en cassatie open. Als tegen de uitspraak geen rechtsmiddel zoals hoger beroep of cassatie wordt ingesteld, of er staat geen rechtsmiddel meer open, verkrijgt de uitspraak kracht van gewijsde. Daarmee staat de onherroepelijkheid van de uitspraak vast.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen