Bodemprocedure

Een bodemprocedure is de gerechtelijke procedure waarin een juridisch geschil definitief wordt beslist. De bodemprocedure wordt vaak gebruik binnen de context van het kort geding, waarbij een voorlopige voorziening wordt gevraagd.

Tegen een uitspraak van de rechtbank in de bodemprocedure staat hoger beroep en cassatie open. Als tegen de uitspraak geen rechtsmiddel zoals hoger beroep of cassatie wordt ingesteld, of er staat geen rechtsmiddel meer open, verkrijgt de uitspraak kracht van gewijsde. Daarmee staat de onherroepelijkheid van de uitspraak vast.

Een uitspraak in kort geding kan nooit gezag van gewijsde krijgen. Een uitspraak in een bodemprocedure daarentegen wel. Dat betekent dat de inhoud van de uitspraak en wat partijen daarin naar voren hebben gebracht als vaststaand moet worden aangemerkt. In een bodemprocedure hoeft een rechter bijvoorbeeld niet uit te gaan van de feiten in een eventueel voorafgaand kort geding.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen