Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel in het bestuursrecht of civiele recht. In het kader van het bestuursrecht wordt de rechter verzocht een besluit tijdelijk te schorsen. In het kader van een voorlopige voorziening in het civiele recht wordt de rechter verzocht de uitkomst in een bodemprocedure af te wachten.

Een vonnis in kort geding wordt ook wel een voorlopige voorziening genoemd. In het bestuursrecht is de mogelijkheid tot het treffen van een voorlopige voorziening opgenomen in art. 8:81 Awb.

Wetsartikel Art. 8:81 Awb; art. 223 Rv
Synoniemen Voorlopige maatregel, tijdelijke maatregel, tijdelijke voorziening