Ouderschapsplan

Als ouders uit elkaar gaan, dienen afspraken omtrent de zorg van de kinderen vast te worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Dit is verplicht indien ouders gaan scheiden, of in geval van een scheiding van tafel en bed of ontbinding van een geregistreerd partnerschap. In een ouderschapsplan dienen in elk geval afspraken te worden opgenomen over de wijze van zorg en opvoeding van de kinderen en hoe de omgang met de kinderen wordt geregeld. Het ouderschapsplan kan een onderdeel vormen van het co-ouderschap. Daarnaast dienen er afspraken te worden opgenomen omtrent de wijze waarop ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen zoals schoolkeuze. Tot slot dienen er ook afspraken te worden gemaakt omtrent de kosten van zorg en opvoeding van minderjarige kinderen.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen