Ouderschapsplan

Als ouders uit elkaar gaan, dienen zij afspraken omtrent de zorg van de kinderen vast te leggen in een ouderschapsplan. Voor ouders is dit in elk geval verplicht ingeval van scheiding, bij een scheiding van tafel en bed of bij een ontbinding geregistreerd partnerschap. In een ouderschapsplan dienen de ouders in elk geval afspraken op te nemen over de wijze van zorg en opvoeding van de kinderen en hoe zij dit willen verdelen, waaronder afspraken m.b.t. de omgangsregeling.

Co-ouderschapsplan

Het ouderschapsplan kan een onderdeel vormen van het co-ouderschap. Naast de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (omgangs- of zorgregeling) moeten de ouders elkaar ook informeren over belangrijke onderwerpen aangaande het kind. De ouders dienen tot slot ook afspraken te maken over onder meer de kosten van zorg en opvoeding van minderjarige kinderen.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen