Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed gaan partner gescheiden van elkaar leven. Deze variant komt tegenwoordig minder vaak voor omdat de wet niet langer verplicht dat partners tijdens het huwelijk samen dienen te wonen. Scheiden van tafel en bed is alleen mogelijk indien partners getrouwd zijn; bij een geregistreerd partnerschap is scheiding van tafel en bed niet mogelijk. Indien partners in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, wordt dit bij een scheiding van tafel en bed omgezet naar huwelijkse voorwaarden. Dat heeft tot gevolg dat de gemeenschap van goederen moet worden verdeeld. Na de scheiding van tafel en bed hebben beide partners een eigen vermogen, inkomen en schulden.

Scheiding van tafel en bed verloopt via dezelfde procedure als een daadwerkelijke scheiding. Dat betekent dat het verzoek bij de rechtbank moet worden ingediend door een advocaat. Het verzoek tot scheiding van tafel en bed zal alleen worden toegewezen indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de relatie duurzaam ontwricht is.

 

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen