Omgangsregeling

Ouders met kinderen die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een omgangsregeling vast te stellen. Ouders spreken in dat geval af wat het hoofdverblijf van het kind is: dit de plek waar het kind het meest verblijft, bij een van beide ouders.

Een omgangsregeling kan onderling worden vastgesteld, maar meestal is het raadzaam om hulp van een advocaat of mediator in te schakelen. In principe zijn ouders vrij om zelf afspraken te maken, maar onderwerpen die veelal in elk geval aan bod komen zijn de verdeling van de omgang, welke ouder het kind haalt of brengt, het recht op omgang gedurende de vakanties, feestdagen en op welke wijze ouders contact met elkaar houden omtrent de omgangsregeling.

Als ouders er niet in slagen om onderling afspraken te maken, kan hulp van een advocaat of mediator worden ingeschakeld. Dan worden de probleempunten besproken en kan gezamenlijk een oplossing worden gevonden. De afspraken uit de omgangsregeling kunnen dan worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Ouders kunnen ook de rechter vragen om een omgangsregeling vast te stellen. Daarvoor is altijd bijstand van een advocaat vereist.

Wetsartikel
Synoniemen