Co-ouderschap

Ouders die niet meer samenwonen kunnen kiezen voor co-ouderschap. Dit houdt in dat de opvoeding van de kinderen worden gedeeld met de andere ouder. Co-ouderschap kan op een aantal verschillende manieren ontstaan. Het kan onder andere ontstaan indien ouders gaan scheiden en/of het gezag samen blijven uitvoeren. Hierbij kan ervoor worden gekozen dat het kind de om de week bij de ene ouder verblijft. Bij het co-ouderschap kunnen ook vaste dagen worden afgesproken.

Voordeel van co-ouderschap is dat de gezamenlijke ouders verantwoordelijkheid blijven houden voor de zorg en opvoeding van het kind. Ook heeft co-ouderschap als voordeel dat het kind contact met beide ouders blijft behouden. Een nadeel van co-ouderschap is dat het wisselende ritme zorgt voor belasting bij het kind. Afspraken die verband houden met het co-ouderschap kunnen worden neergelegd in een ouderschapsplan.

Wetsartikel
Synoniemen deelouderschap