Geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is een overeenkomst die qua vorm en inhoud op veel punten vergelijkbaar is met een samenlevingscontract. In veel opzichten is een geregistreerd partnerschap vergelijkbaar met een huwelijk en schept deze rechten en plichten op het gebied van het personen- en familierecht.

Hoofdregel: niet langer in gemeenschap van goederen

Voorheen werd het vermogen van partners bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap automatisch gedeeld. Partners die vanaf 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan, doen dit niet automatisch in gemeenschap van goederen, maar beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van beide partners samen zijn. Uitzondering hierop zijn erfenissen en schenkingen die de partner persoonlijk ontvangt: deze is van de partner alleen, tenzij anders aangegeven. Schulden en bezittingen die zijn ontstaan vóór het aangaan van het geregistreerd partnerschap, blijft van de partners zelf.

Gezamenlijk gezag

Als partners een geregistreerd partnerschap hebben, verkrijgen zij automatisch het ouderlijk gezag over de kinderen die zij krijgen of adopteren. De man is dan automatisch de wettelijk vader en hoeft het kind niet eerst te erkennen, ook niet als hij niet de biologische vader van het kind is. Als partners na de geboorte van het kind een geregistreerd partnerschap aangaan, verkrijgen de ouders automatisch het ouderlijk gezag, op voorwaarde dat de man het kind heeft erkend.

 

Wetsartikel Art. 1:80c BW
Synoniemen