Ouderlijk gezag aanvragen

Ouders kunnen het gezamenlijk gezag aanvragen via het digitaal loket van rechtspraak.nl. Daarvoor hebben de ouders Digid nodig.

Een van de voorwaarden voor de aanvraag is dat de ouders het gezag niet eerder gezamenlijk hebben uitgeoefend. Dat betekent dat bijvoorbeeld een stiefouder niet via deze weg het ouderlijk gezag kan aanvragen, maar enkel via een procedure bij de rechtbank. Een van de voorwaarden voor de aanvraag is dat de ouder met gezag ten minste drie jaar alleen het gezag heeft gehad. Is dat niet het geval, dan dient de ouder eerst een procedure te starten om het gezamenlijk gezag te wijzigen.

Het online aanvragen van gezamenlijk gezag kan alleen als de moeder instemt. Is dit niet het geval, dan kan de partner alleen het gezag aanvragen via een procedure bij de rechtbank. Daarvoor is bijstand van een advocaat vereist.

Wetsartikel
Synoniemen Gezamenlijk gezag, gezag aanvragen