Zeggenschap kind

Een ouder heeft het zeggenschap over een kind als de ouder het wettelijk gezag heeft.

Een moeder wordt van rechtswege als juridisch ouder aangemerkt en heeft altijd het ouderlijk gezag. De vader wordt pas juridisch ouder als de vader het kind erkend heeft. Vervolgens zal de vader het gezamenlijk gezag met de moeder moeten aanvragen. Dat kunnen zij doen via het online formulier van rechtspraak.nl. Van de aanvraag maakt de griffier dan een aantekening in het gezagsregister. Vanaf dan hebben beide ouders zeggenschap over het kind. Zij zijn vanaf dan samen verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind en dienen gezamenlijk beslissingen te maken zoals schoolkeuze.

Als een kind geboren wordt binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap, hebben beide ouders van rechtswege het ouderlijk gezag. 

Wetsartikel
Synoniemen Gezag, ouderlijk gezag, ouderlijke macht