Klemcriterium

Criterium dat wordt gehanteerd bij de vraag op welke wijze het ouderlijk gezag moet worden verdeeld. Willen de ouders het gezag wijzigen of aanvragen, dan toetst de rechtbank of dit in het belang van het kind is en dient te worden beoordeeld:

a.er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of

b.wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Gaan ouders met kinderen uit elkaar en hebben zij een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan blijven de ouders het gezag doorgaans gezamenlijk uitoefenen. De rechtbank kan het gezag van de ouders echter ook wijzigen. In dat geval toetst de rechtbank aan het klemcriterium.

Aanvraag gezamenlijk gezag

Hebben de ouders niet eerder het gezamenlijk gezag uitgeoefend, dan kan de partner van de moeder het gezag aanvragen. Dit kan door middel van een aantekening in het gezagsregister. De moeder moet daarvoor toestemming verlenen: geeft zij dat niet, dan kan de vader via een rechtbankprocedure het gezamenlijk gezag aanvragen. Ook in dat geval toetst de rechtbank aan het klemcriterium. Voor deze procedure is bijstand van een advocaat vereist.

 

Wetsartikel Art. 1:251a BW; art. 1:253c BW
Synoniemen Klem of verloren criterium