Mentor

Een mentor is een door de rechter aangewezen persoon die de persoonlijke belangen waarneemt van iemand die onder mentorschap (officieel: ondercuratelestelling) staat. De mentor neemt beslissingen over onder meer verzorging, verpleging en behandeling. Meestal wordt de ondercuratelegestelde geheel of gedeeltelijk handelingsonbevoegd verklaard.

Een verzoek tot instelling van het mentorschap kan worden ingediend bij de kantonrechter. Voor dit verzoek is geen bijstand van een advocaat vereist.

Een mentor kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn. In dit laatste geval betreft het meestal een stichting. Indien een natuurlijke persoon als mentor wordt aangesteld, betreft dit meestal een familielid van de betrokken persoon. Om mentor te worden gelden geen specifieke eisen. Wel zijn er stichtingen die vrijwilligers werven om mentor te worden. Deze stichtingen investeren in de opleiding van hun vrijwilligers en koppelt deze aan degenen ten aanzien van wie het mentorschap wordt ingesteld. Meestal coördineren zij ook bij de (juridische) aanvraagprocedure.

Wetsartikel
Synoniemen Mentorschap