Codicil

Een codicil (ook wel: wilsbeschikking) is een handgeschreven, gedagtekend en door de schrijver zelf ondertekend document. De ondergetekende regelt in de codicil zonder tussenkomst van de notaris de nalatenschap van bepaalde roerende zaken. Ook de wijze van overdracht van eventuele auteursrechten kan in een codicil geregeld worden.

Een codicil heeft dezelfde rechtsgeldigheid als een testament, echter wordt de codicil niet opgemaakt met tussenkomst van een notaris. Vereist is wel dat de codicil voldoende authenticiteit heeft.

Wetsartikel Art. 4:97 BW
Synoniemen Wilsbeschikking