Pro-deo (mv: Pro-deo)

Een advocaat kan een cliënt bijstaan op basis van pro-deo. Dit doet zich voor indien de cliënt onvermogend is. De advocaat wordt dan door de Staat gefinancierd. Dit kan op alle rechtsgebieden: zowel in het publiekrecht (strafrecht, sociaal zekerheidsrecht) als in het privaatrecht( civiele zaken).

Een pro-deo advocaat wordt ook wel advocaat van onvermogen of toevoegingsadvocaat genoemd. Of een persoon in aanmerking komt voor pro-deo, hangt af van diens financiële situatie. Op de pagina toevoeging advocaatkosten kunt u zien of u in aanmerking komt voor een advocaat op basis van pro-deo.

De aanvraag voor bijstand op pro-deo basis hoeft u niet zelf te doen, deze aanvraag wordt altijd namens u ingediend. Deze aanvraag wordt namens de cliënt gedaan bij de Raad voor rechtsbijstand.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel art. 18 Gw; art. 24 e.v. Wet op de rechtsbijstand
Synoniemen advocaat van onvermogen, toevoegingsadvocaat