Zwakke adoptie

Een zwakke adoptie houdt in dat de familierechtelijke banden tussen het kind en diens biologische ouders niet zijn verbroken.

Een aantal landen kennen alleen deze vorm van adoptie. Deze vorm wordt in Nederland niet erkend. Het is daarom vereist dat deze vorm van adoptie in Nederland een verzoek tot erkenning en omzetting wordt gedaan.

Wetsartikel Art. 23 Hv; art. 10:110 BW
Synoniemen