Incasso

Het innen van een geldsom. In de juridische context wereld duidt de term op (het starten van) een incassotraject, ingeval een schuldenaar niet voldoet aan zijn betalingsverplichting. Aan een incassotraject zijn verschillende voorwaarden verbonden. De schuldeiser kan zelf een incassotraject starten, zelf voor zich nemen, maar vaak wordt dit uitbesteed aan incassobureau’s, die de vordering innen namens de schuldeiser. Een incassotraject kan ook worden gestart via een advocaat. 

Incassokosten worden ook wel aangemerkt als buitengerechtelijke kosten, voor zover deze zien op de kosten voor een ingebrekestelling en de buitengerechtelijke incassokosten. Buitengerechtelijke incassokosten zijn de kosten die gemaakt worden bij het innen van een vordering, zoals kosten voor een incassobureau of advocaat. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De kosten worden via een staffel vastgesteld en berekend aan de hand van percentages. Hier zit wel een minimum bedrag aan vast.

Onder buitengerechtelijke kosten vallen niet de kosten die ter voorbereiding van een procedure zijn gemaakt. Die kosten vallen onder de categorie proceskosten.

Categorie Incasso
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Incassotraject