Incassokosten

Incassokosten zijn de kosten die een schuldeiser maakt voor het innen van een openstaande vordering. Dit zijn de zogenaamde buitenrechtelijke kosten en kunnen op de schuldenaar worden verhaald. Een voorbeeld zijn de kosten die een incassobureau rekent voor zijn dienstverlening. Voordat deze kosten echter in rekening mogen worden gebracht, moet de schuldenaar eerst een aanmaning ontvangen met daarin een redelijke betalingstermijn van minimaal veertien dagen. Blijft de schuldenaar dan nog steeds in gebreke, kunnen er incassokosten geheven worden door het incassobureau of de crediteur.

Incassokosten worden ook wel aangemerkt als buitengerechtelijke kosten. Dit zijn de kosten voor een ingebrekestelling en de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De kosten worden via een staffel vastgesteld en berekend aan de hand van percentages. Hier zit wel een minimum bedrag aan vast.

Onder buitengerechtelijke kosten vallen niet de kosten die ter voorbereiding van een procedure zijn gemaakt. Die kosten vallen onder de categorie proceskosten.

Categorie Incasso, Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen Buitengerechtelijke kosten, incasso