Huurwet

De huurwet is het geheel aan wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten en plichten van huurders en verhuurders. Het huurrecht staat beschreven in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast bevatten een aantal lagere wetten specifieke regels, zoals onderhoudsverplichtingen van verhuurders. Het huurrecht regelt zaken zoals huurverhoging en huurbescherming.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Huurrecht, huur, verhuur