Buitengerechtelijke kosten

Buitengerechtelijke kosten zijn de kosten voor een ingebrekestelling en de buitengerechtelijke incassokosten. Buitengerechtelijke incassokosten zijn de kosten die gemaakt worden bij het innen van een vordering, zoals kosten voor een incassobureau of advocaat. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De kosten worden via een staffel vastgesteld en berekend aan de hand van percentages. Hier zit wel een minimum bedrag aan vast.

Onder buitengerechtelijke kosten vallen niet de kosten die ter voorbereiding van een procedure zijn gemaakt. Die kosten vallen onder de categorie proceskosten. Advocaatkosten vallen wel onder de noemer buitengerechtelijke kosten, voor zover bijstand van een advocaat is ingeschakeld.

Categorie Incasso, Procesrecht
Wetsartikel
Synoniemen incassokosten, buitengerechtelijke incassokosten