Advocaatkosten

Advocaatkosten vallen onder de buitengerechtelijke kosten. Dit zijn kosten die bijvoorbeeld worden gemaakt bij het innen van een vordering of het in gebreke stellen van een wederpartij door een advocaat. Buitengerechtelijke kosten in het algemeen zijn de kosten die worden gemaakt om een partij in gebreke te stellen (al dan niet onder bijstand van een advocaat) en de buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Kosten ter voorbereiding van een procedure vallen niet onder de buitengerechtelijke kosten.

Als het op een procedure aankomt, dan kan een partij de rechter vragen de andere partij te veroordelen tot betaling van de proceskosten. De gemaakte advocaatkosten van partijen komen daarbij niet voor volledige vergoeding in aanmerking.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen