Concurrente vordering

Een concurrente vordering houdt in dat een schuldeiser als een van de laatste schuldeisers (een deel van) het bedrag van een openstaande vordering uitgekeerd krijgt. Bij een faillissement heeft dit tot gevolg dat een schuldeiser doorgaans nooit de gehele vordering voldaan zal krijgen. De reden hiervoor is dat preferente schuldeisers (separatisten), zoals de Belastingdienst en een aantal andere overheidsorganen zoals het UWV en schuldeisers met een algemeen voorrecht, voorrang hebben.  In de meeste gevallen krijgt een schuldeiser met een concurrente vordering maar een deel van de vordering uitgekeerd, uit de overgebleven boedel van het betreffende faillissement.

Een schuldeiser met een concurrente vordering dient deze in te dienen bij de curator. Deze maakt dan een lijst op met voorlopig erkende (concurrente) crediteuren.

Categorie Incasso
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen