Huurrecht

Een onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huur, huren en huurovereenkomsten. De regels met betrekking tot huur staan beschreven in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In het algemene huurrecht worden de rechten en plichten van zowel verhuurder als huurder beschreven. Ook regelt het huurrecht zaken zoals huurverhoging en huurdersbescherming.

Het huurrecht regelt onder meer huur van onroerende zaken, maar ook roerende zaken kunnen onderwerp zijn van een huurovereenkomst.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Verhuur, huur