Huurprijswijziging

Wijziging van de huurprijs door de verhuurder. Verhuurders dienen zich te houden aan de regelingen omtrent huurprijsbescherming bij een huurverhoging indien het een sociale huurwoning betreft. Ook huurders van middenstandsbedrijfsruimte genieten bescherming tegen een te hoge aanvangshuur of onredelijke huurverhogingen.

Voor vrije-sectorwoningen geldt geen maximum huurprijsverhoging, maar wel dienen verhuurders van woningen zich te houden aan bepaalde regels, zoals dat de huurprijs maar een keer per twaalf maanden verhoogd mag worden door de verhuurder. Vaak wordt een huurverhoging of verandering van de huurprijs bepaald door de huurprijsindexering. Ook kan de huurprijs gewijzigd worden door aangebrachte verbeteringen in de woning (voorzieningen).

Indien de huurder de verhoogde huurprijs niet wil betalen, kan de verhuurder de overeenkomst in beginsel ontbinden. Een huurprijsverlaging vindt in sommige gevallen plaats als de huur van een woning verkeerd bepaald is door middel van bijvoorbeeld het puntensysteem, of als de woning ernstige gebreken vertoont die het verlagen van de huurprijs rechtvaardigen.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen