Huurverhogingspercentage

Een wettelijk vastgesteld percentage op basis waarvan de huur jaarlijks verhoogd kan worden.  Het maximum wordt bepaald door de overheid en geldt niet voor woningen in  de vrije sector.

In de sociale huursector vindt een inkomensafhankelijke huurverhoging plaats. Hogere inkomens krijgen een percentueel hogere huurverhoging, om de uitstroom naar een vrije-sectorwoning of koopwoning te stimuleren en zo de markt voor sociale huurwoningen gezond te houden. Als een huurder het niet eens is met de huurverhoging die de verhuurder oplegt, kan de huurder bezwaar aantekenen bij de verhuurder of de verhoging ter beoordeling aan de huurcommissie voorleggen.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen