Roerende zaak

Roerende zaken zijn alle zaken die niet onroerend zijn. Het begrip 'zaak' wordt in het goederenrecht gedefinieerd als 'elk voor menselijke beheersing vatbaar object'. Een los voorwerp is een voorbeeld van een roerende zaak.

Als een voorwerp niet duurzaam verbonden is met de grond, is het een roerende zaak. Zo worden de grond, gebouwen en beplantingen altijd aangemerkt als onroerende zaken (art. 5:3 lid 1 BW).

Categorie Goederenrecht
Wetsartikel
Synoniemen