Geliberaliseerde woning

Huurwoningen met een huurprijs die boven de liberalisatiegrens valt en waarvoor geen recht op huursubsidie bestaat.

De liberalisatiegrens wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld aan de hand van een puntensysteem. Een woning die aan de hand van dit puntensysteem wordt aangemerkt als geliberaliseerde woning, valt binnen de vrije sector. Zulks heeft tot gevolg dat de wettelijke regelingen inzake huurprijsbescherming niet op dit type woningen van toepassing is.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen