Bedrijfshuuradviescommissie

Een door de KvK ingestelde commissie die tot 1 januari 2014 onder meer werd gebruikt in procedures bij de kantonrechter. Inmiddels bestaat de bedrijfshuuradviescommissie niet meer.

De bedrijfshuuradviescommissie gaf advies over huurprijzen van middenstandsbedrijfsruimte en werd in kantonprocedures vaak als onafhankelijk deskundige benoemt om advies te geven over de huurprijzen van vergelijkbare middenstandsbedrijfsruimtes als die waarover in de zaak werd geprocedeerd. Een partij die thans een advies wil (al dan niet in een procedure bij de kantonrechter) dient een beroep te doen op andere instanties die advies kunnen uitbrengen over huurprijzen middenstandsbedrijfsruimte.

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen